fbpx

Handelsbetingelser

styr på praktikken

HANDELSBETINGELSER

Alle produkter og ydelser udbydes af:

 __________________________

Dare to Rest

Mette Flindt

Generalvænget 7

DK-3520 Farum 

CVR nr.: 41 54 87 97

___________________________ 

Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) eller EUR. De angivne beløb er som udgangspunkt inklusiv moms. Momssats og momsbeløb vil altid fremgå af kvittering eller på udstedte fakturaer.

LEVERING:

Online produkter leveres som regel via mail kort tid efter købet og indeholder oplysninger om, hvordan du får adgang til det købte produkt eller ydelsen. Dog kan der være særlige tilfælde, hvor der går længere tid.

Produkter med start en bestemt dato, leveres til den aftalte dato.

Mentoring forløb leveres enten pr. mail eller via adgang til mit valgte software. Produktet betragtes som leveret, når jeg har afsendt en eller flere mails til dig.

Kvitteringer for køb tilsendes automatisk til den mail, du har oplyst ved købet, eller kan genfindes i det software du har foretaget betalingen gennem. Foretages købet ikke direkte i softwaret modtager du en faktura, som tilsendes pr. mail. 

Det er dit eget ansvar at sikre, at du kan modtage både mails med produkter samt kvitteringer og andre mails fra Dare to Rest.

SÆRLIGT FOR LIVE ONLINE YDELSER:

Hvis internetforbindelsen fra Kundens side er ustabil, er det udelukkende Kundens ansvar og giver ikke ret til en ny session, yderligere tid en anden gang eller refusion af beløbet.

Det er Kundens ansvar at dukke rettidigt op til de planlagte sessioner.

RETURRET:

Der er ingen returret ved køb af produkter eller ydelser, da produktet leveres lige efter køb.

Der er ingen returret ved køb af mentoring forløb, yoga, diverse optagelser, arrangementer, e-bøger eller andre ydelser og produkter. 

Ved tilmeldinger, bestillinger og køb binder du dig til at betale det fulde beløb uanset hvilke grunde du har til at stoppe eller springe fra inden den fulde ydelse er leveret. Allerede betalte beløb refunderes ikke.

DIVERSE PRODUKTER:

Det er dit eget ansvar at downloade de forskellige produkter, hvis de kan downloades, og gemme dem på din egen enhed. Dare to Rest har intet ansvar herfor. Produkter må ikke kopieres eller bruges til andet end eget private brug. Dare to Rest har ophavsrettigheden til alle produkter og ydelser du køber herfra.

Produktet betales én gang ved køb eller flere gange i rater og handlen betragtes derefter som afsluttet. Der hæves ikke yderligere beløb end det beløb, som produktet er sat til.

Dare to Rest hæfter på ingen måde og står på ingen måde til ansvar for, hvordan du vælger at benytte indholdet af de forskellige produkter. 

Dare to Rest hæfter på ingen måde og står på ingen måde til ansvar for, hvordan du vælger at benytte den mentoring/rådgivning eller andet udgivet af Dare to Rest.

Det er op til dig at sørge for at benytte dig af dit produkt og den købte ydelse og du er udelukkende ansvarlig for resultaterne af produkterne og/eller den mentoring/rådgivning du modtager. 

Dare to Rest er aldrig ansvarlig for de resultater der opnås hos kunden.

Såfremt ydelsens leverance kræver fysisk fremmøde vil der blive opkrævet kørsel efter statens gældende takster samt tidsforbrug hertil hvis transportafstanden er mere end 15 km fra Dare to Rests adresse.

BETALINGSBETINGELSER:

Alle produkter og ydelser betales med kort eller ved bankoverførsel og der tilbagebetales ikke penge for det købte produkt. Al returret fraskrives øjeblikkeligt ved købet.

Betaling foregår i henhold til den aftale, der er indgået.

Ved abonnementer kan du afmelde dig uden binding. Opsigelsesvarslet er 30 dage.

Vælger du at afmelde dit abonnement, hvor der stadig er dage tilbage inden, der er gået en fuld måned, betales der IKKE penge retur. Der betales således altid for en fuld måned, uanset om du gør brug af den fulde måned eller ej. Allerede betalte beløb refunderes ikke.

Dare to Rest har ret til at ændre sine priser til enhver tid. Der betales i den forbindelse ikke penge retur.

Ved abonnementsbetaling er du selv ansvarlig for at give besked, når du får nyt kort. Du er ligeledes selv ansvarlig for at opsige abonnementet når du ikke længere ønsker at modtage de pågældende ydelser.

Alle priser, rater og beløb er i henhold til oplysningerne på produktsiden på købssiden, og der bliver automatisk trukket ved køb. Ved køb af abonnement trækkes der et fast beløb for abonnementets periode på det oplyste betalingskort. Kvittering for betalingen sendes automatisk med mail, hvor du samtidig modtager bekræftelse på, at din tilmelding til abonnementet er indgået.

TILGODEBEVIS:

I ganske særlige tilfælde kan Dare to Rest vælge at udstede et tilgodebevis. Tilgodebeviser skal bruges inden for 1 år efter udstedelsen – herefter bortfalder værdien. Det er dit ansvar at sørge for at bruge beviset inden udløb.

VED MANGLENDE BETALING:

Ved udeblivelse af betaling, sker der følgende:

  • Efter første overskredne betaling: du modtager en påmindelse om, at du ikke har betalt det skyldige beløb. Du opfordres til at betale hurtigst muligt
  • 3 dage efter første rykker: du modtager endnu en påmindelse om, at du ikke har betalt det skyldige beløb. Du opfordres til at betale hurtigst muligt
  • 3 dage yderligere efter 2. rykker modtager du sidste påmindelse og din adgang til produktet eller ydelsen bortfalder
  • Du har herefter ingen adgang til produktet/ydelsen indtil du har betalt det skyldige beløb. Du har ikke krav på at få returneret det beløb, som allerede er betalt
  • Hvis et beløb er forfaldent mere end 8 dage har Dare to Rest ret til at tilskrive renter og gebyrer efter gældende dansk lovgivning
  • Dare to Rest kan herefter vælge at overgive sagen til inkasso for at inddrive de udestående beløb

OPSIGELSE:

Opsigelsen af abonnement skal varsles med 30 dage – dette gælder både private og virksomhedskunder. Opsigelsen af disse skal ske ved skriftlig henvendelse til Dare to Rest.

Er der udarbejdet en kontrakt som Kunden ønsker at opsige før kontraktens slutdato anerkender og accepterer Kunden, at betale for alle de leverede ydelser der er leveret indtil opsigelsen og som er leveret, men ligeledes accepterer Kunden at betale for de ydelser, der skulle leveres i henhold til kontrakten, men som endnu ikke er leveret.

Kunden accepterer, at betalinger under disse vilkår ikke kan refunderes og at Kunden skal betale alle fakturaer for de aftalte ydelser iht. kontrakten. 

AFLYSNING AF SESSIONER:

Kunden kan anmode om at ændre en planlagt session med 2 arbejdsdages varsel. Anmodningen skal ske pr. mail. Såfremt Dare to Rest vurderer, at det er muligt at ændre tidspunkt for den aftalte session, aftales et gensidigt passende tidspunkt.

Kan der ikke aftales et gensidigt passende tidspunkt og passer den oprindelige aftale ikke Kunden, er Kunden fortsat forpligtet til at betale for den pågældende session.

FORBEHOLD:

Dare to Rest forbeholder sig retten til at udelukke kunder, der ikke betaler sit abonnement rettidigt, samt kunder der udviser truende eller grov adfærd.

RETTIGHEDER:

Alle rettigheder forbeholdes Dare to Rest. Dette gør sig gældende for produkter, information, videoer, forløb, tegninger, knowhow, koncepter, processer eller lignende.

Ved køb opnås retten til at benytte det købte produkt. Produktet må benyttes af kunden personligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand og kan ikke overdrages.

Produkter og materialer i alle former må ikke benyttes til andet end privat brug.

GENERELT:

Du accepterer at vi må dele og reklamere med vores samarbejde.

Du anerkender at vi har ret til at sende dig elektronisk mail og nyhedsbreve.

Dare to Rest er ikke ansvarlig for nogle tab eller skader i forbindelse med de leverede ydelser.

LOVVALG OG VÆRNETING:

Uoverensstemmelser mellem Dare to Rest og kunden skal afgøres efter dansk ret ved Lyngby Byret som første instans.