fbpx

Persondatapolitik

& cookies (ikke dem du kan spise)
GDPR & COMPLIANCE

Privatlivspolitik

Dare to Rest er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på: 

 • Kontaktperson: Mette Flindt
 • Virksomhed: Dare to Rest
 • CVR: 41 54 87 97
 • Mail: info@daretorest.dk

 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser. 

 

Kunder

For at du kan være kunde hos os, er det nødvendigt at vi indsamler følgende personoplysninger om dig: 

 • Navn, e-mail, betalingsoplysninger, firmanavn, adresse, telefonnummer og eventuelt fødselsdato 

 

Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål: 

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Administration af din relation til os
 • Udsendelse af nyhedsbreve

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Samtykke, opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse og interesseafvejning 

 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, din IP-adresse, geografisk placering samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv taster oplysninger på vores sider behandles typisk, navn, e-mail og eventuel fritekst. Det vil typisk ske i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve, workshops, webinarer samt anvendelse af kontaktformularer. 

 

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedrørende kunder blive slettet 5 år efter aftalens eller kunderelationens ophør. 

Disse oplysninger indsamles baseret på samtykke.

 Oplysninger indsamlet på hjemmesider bruges til at optimere services og indhold.

 

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mail, betalingsoplysninger, firmanavn, adresse, telefonnummer og yderligere e-mail signaturoplysninger 

 

Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål: 

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag: 

 • Samtykke, opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse og interesseafvejning 

Vi opbevarer oplysningerne opbevares i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedrørende leverandører og samarbejdspartnere blive slettet 5 år efter aftalens ophør. 

 

Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5. 

 • Al datatransmission og lagring af personoplysninger sker krypteret, der er etableret backup og genetableringsprocedure, adgang til personoplysninger er baseret på bruger-ID og et personligt unikt password.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette. 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Generelt slettes oplysninger om kunder når de ikke længere ønsker at blive kontaktet, eller 5 år efter de har opsagt deres samarbejde med os. Oplysninger om leverandører og samarbejdspartnere, slettes 5 år efter sidste handel. 

Nyhedsbrev

Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til hver en tid trække det tilbage ved at kontakte os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Du har mulighed for at afmelde i bunden af nyhedsbrevet. Dette gøres ved at trykke ”afmeld” nyhedbrev – herefter slettes din mail fra systemet. Bemærk at du kan være tilmeldt forskellige lister som kræver du afmelder dig pr. liste. 

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger og back-up. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker og inkasso.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande udenfor EU benyttes Google (til data opsamlet via cookies), Mailchimp, Flodesk og Leadpages (data til nyhedsbreve) samt Calendly (til booking af kalenderaftaler). 

Fælles dataansvar (Ved brug af sociale medier)

Vi bruger følgende sociale medier Facebook, Instagram og LinkedIn, der er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at der ikke videregives personoplysninger, men at begge parter er ansvarlige for formålet for og behandlingen af personoplysninger.

Hvis der offentliggøres kundeudtalelser eller lignende, bruges hjemlen: Samtykke. 

Dine rettigheder

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
 • Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse. 
 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata. 
 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er indsamlet til, eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem længere. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Kontaktoplysninger finder du øverst på siden her.